SMArt Talks: A Curatorial Turn in Architecture?

We cordially invite you to another lecture evening from the SMArt Talks cycle. The talk, A Curatorial Turn in Architecture?, will be given by Helena Huber-Doudová, a curator of the Architecture Collection in the National Gallery Prague. The lecture will take place on Tuesday, 12th of March 2024, from 18:00 in the Hans Belting Library (Faculty of Arts, MU, Veveří 28, Brno). The lecture will be held in the Czech language.

12 Mar 2024

Abstrakt: 'Je-li moderní architektura výstavním objektem, je možné říci, že i výstava moderní architektury je formou architektury.' Citát Beatriz Colominy poukazuje na mnohovrstevnatou problematiku vztahu architektury a vystavování. Manifestační stavby, pavilony, určovaly experimentální směr vývoje architektury, architektura byla součástí komerčních veletrhů a mezinárodních přehlídek, dříve, než byla architektura vystavována v galerijním prostředí.

Množství institucionálních sbírek architektury vzniklo od 70. let 20. století – a v neposlední řadě architektura muzeí a galerií od 90. let výrazně modeluje výstavní prostor samotný.

Jak definovat kurátorství architektury a roli kurátor*ky sbírky architektury ve vztahu k mnohem podrobněji diskutovanému tzv. kurátorskému obratu v umění? Jakou úlohu má architektura v systému vystavování Národní galerie Praha? Jaké nástroje, možnosti a limity vystavování nastavují sbírkotvorné, historiografické a kanonizační procesy v institucionálním prostředí muzea umění? Lze architekturu chápat jako formu kurátorství?

Mgr. et. Mgr. Helena Huber-Doudová, Ph.D. je kurátorkou Sbírky architektury v Národní galerii Praha. Doktorské studium absolvovala na Curyšské univerzitě. Je spoluřešitelkou výzkumného projektu ‚Ženy v architektuře‘ (GAČR, 2021–2023). Získala řadu mezinárodních stipendií, jako např. DAAD, Aktion Österreich, či International Museum Fellowship Spolkové kulturní nadace. V letech 2011–2012 působila v rámci programu nadace Robert Bosch Stiftung v Muzeu architektury Technické univerzity v Mnichově, Pinakothek der Moderne. Je kurátorkou výstav ‚Nebourat! Podoby brutalismu v Praze‘ (NGP, 2020), ‚1956–1989: Architektura všem–Životní styl–každodennost–média‘ (NGP, 2022), komisařkou 18. bienále architektury v Benátkách (2023). Publikovala mj. knihy ‚Shared Cities Atlas. Post-Socialist Cities and Active Citizenship in Central Europe‘ (Rotterdam, 2019), ‚Moderní žena–architektka. Projekce a realita ve střední Evropě po roce 1900‘ (Praha, 2022), ‚Rem Koolhaas as Scriptwriter. OMA Script for West Berlin‘ (London, 2023).

No description

More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info